Žádám členy k zaplacení členských příspěvků na rok 2023 .

Dospělí 700,- Kč

Důchodci a děti 400,- Kč

číslo účtu : 1161506007/2700

Prosím o zaplacení do konce ledna .