Zhodnocení roku 2021 pro Mošnovský zpravodaj

Blíží se konec roku 2021 a je potřeba se ohlédnout za naší činností.

Cílem klubu je zajištění všestranného sportovního vyžití zájemců o chov a výcvik psů. Není důležité plemeno psa, ale ochota lidí učit se a pracovat. Naši členové a jejich psí miláčci jsou opravdu různorodí, ale všechny nás spojuje láska k psím parťákům.

Rok 2021 nebyl díky Covidu proti minulému roku o moc příznivější. Na jaře docházelo střídavě k různým omezením, které se bohužel dotkly i našeho klubu. V této nepříznivé době jsme se nemohli scházet při výcviku a akcích pořádaných pro naše členy, tak jako v předcházejících letech. Přesto všechno naším hlavním cílem byla příprava na zkoušky a soutěže. A to se nám podařilo až na podzim.

V období rozvolnění nařízení se členové scházeli v areálu klubu k pravidelnému výcviku každou středu a neděli. Završením tohoto úsilí byly podzimní výkonnostní zkoušky psů podle mezinárodního a národního zkušebního řádu. Zúčastnilo se jich 11 členů klubu se svými miláčky. Náročné zkoušky nesplnil pouze jeden pes.

Nejmladší členka našeho klubu Adéla Gillarová s fenkou malého knírače Cassie cvičí agility. Zúčastnila se tří závodů, ve kterých nás úspěšně reprezentovala a umístila se jednou na 1. místě a dvakrát na 2. místě.

Šest členů klubu v říjnu absolvovalo zkoušky podle akreditovaného vzdělávacího programu Canisterapie, které obsahovaly teoretické proškolení psovodů a splnění povahového testu canisterapeutického psa dle ZCTP, ZOP. Všichni tyto zkoušky splnili.

Rovněž na poli výstavním naši členové skvěle reprezentovali. Paní Lenka Kissová s mladou fenou rottweilera se na Mezinárodní výstavě v Klatovech ve třídě mladých, umístila na třetím místě s hodnocením V3 a na Krajské výstavě v Dolním Benešově v mezitřídě byla první s hodnocením V1. Další úspěšnou vystavovatelkou byla Adéla Gillarová, která se na klubové výstavě kníračů se svou fenkou malého knírače Cassie umístila na pěkném druhém místě s hodnocením výborná 2.

Naším nejúspěšnějším vystavovatelem je pan Ivo Lacný, který se svými Briardy dobývá jak evropské, tak i světové výstavy, s těmito výsledky:

S plavým Briardem – Karamela Dalido, Katowice Polsko – Excelent 1, CAC, BOS, Německo – Excelent 1, nejlepší plavá fena, nejlepší fena výstavy, Polsko – Excelent 1, CAC. BOS, nejlepší plavá fena, Německo – Excelent 1, selekce a ve Francii – Excelent 2, selekce.

S černým Briardem – Fendi Fan Di Fendi Dalido, Klubová výstava BK ČR – Excelent 2 a na druhé Klubové výstavě BK ČR – Excelent 2

Paní Jana Slováková s fenou Sara a pan Rostislav Sýkora se psem Ruffem se zúčastnili několika výkonnostních soutěží, ve kterých se jim dařilo.

Činnost klubu byla samozřejmě spojena i s údržbou majetku klubu a v tomto směru nás těší, že se letos podařilo dokončit dlouho odkládanou rekonstrukci sociálního zařízení v klubovně a tím zkvalitnit zázemí pro členy klubu.

Dostalo se rovněž na opravy a zhotovení nových výcvikových překážek dle mezinárodního zkušebního řádu a národního zkušebního řádu. Dokončila se i výroba posledních chybějících odkládacích kotců pro psy. Samozřejmostí byla údržba klubovny a celoroční úklid areálu klubu.

Závěrem bychom chtěli všem našim členům a jejich čtyřnohým parťákům popřát hlavně hodně pevné zdraví, rodinné pohody, dobré nálady a spokojenosti v osobním životě.

Členové Kynologického klubu Mošnov přejí celému obecnímu úřadu a všem občanům obce Mošnov příjemné prožití Vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2022. Rovněž chceme poděkovat panu starostovi a zastupitelům obce za přízeň projevenou našemu klubu.

Zvláštní poděkování pak patří TJ Sokol Mošnov za možnost tréningu na jejich hřišti.

Za Kynologický klub Mošnov

Ing. Lenka Kissová